Pagament de loteria. Ampliació.

Degut que la situació social i sanitària ha impossibilitat, a bastant persones, arreplegar  les paperetes de loteria , la Junta ha decidit ampliar el termini de pagament fins el 22/03/2021.
HORARI :
De dilluns a dijous. de 17.00h. a 19:30h.
LLOC:
Secretaria de la Societat
La Junta Directiva

Suspensió de l’Assemblea General

La Junta Directiva de la Societat Musical “La Primitiva Setabense” ha acordat, en la seua sessió celebrada aquest dimarts, 12 de gener, la suspensió de la convocatòria de l’Assemblea General Ordinària d’aquest proper 31 de gener, segons la normativa dictada des de la Conselleria de Sanitat.

Així mateix es va acordar convocar dita assemblea, amb el mateix ordre del dia, amb caràcter extraordinari, i amb l’antelació suficient, tan prompte com la normativa sanitària i administrativa ho permeta.

La Junta Directiva